Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dalej zwana: Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej: targiplakatu.kursy.onl i jest ona ściśle związana z polityką prywatności strony Publigo.pl (platformy, na której jest osadzona strona targiplakatu.onl) dalej zwana łącznie: Strona internetowa oraz usług świadczonych przez Administratora.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Don’t Panic Polska K.Kiepas & M.Piotrowska s.c  z siedzibą w Krakowie, NIP: 6762416825 zwana dalej: Administrator. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres webinary@targiplakatu.pl

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest wskazany odrębnie w odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych zamieszczony na samym dole treści polityki prywatności.

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
 • identyfikator użytkownika (user-ID)
 • adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji
 • data odwiedzin strony
 • przeglądane podstrony
 • czas spędzony na stronie
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
 • kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu
 • kliknięcia w poszczególne linki
 • źródło, z którego przechodzisz do strony
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz
 • Twoja płeć
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
 • Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Co więcej, do informacji gromadzonych przez część narzędzi w ogóle nie mamy dostępu, jako że interesuje nas wyłącznie prawidłowe działanie funkcji zapewnianej przez dane narzędzie, a nie informacje przez nie gromadzone. Przykładowo, określona wtyczka może gromadzić jakieś informacje, ale nie są one nam w żaden sposób udostępniane, a my nie jesteśmy tymi informacjami w ogóle zainteresowani, ponieważ interesuje nas wyłącznie by dana funkcjonalność wtyczki (np. przesłanie formy newsletterowej) po prostu działała.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnienie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.
Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Narzędzia, z których korzystamy, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione na dole polityki prywatności.

Skąd są Twoje dane osobowe u nas:

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • rejestrujesz konto użytkownika
 • przesyłasz żądanie związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • składasz zamówienie
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy
 • zapisujesz się do newslettera
 • dodajesz komentarz
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • przesyłasz zgłoszenie lub odwołanie dotyczące treści przez nas przechowywanych
 • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm strony gromadzi Twój adres IP
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP oraz informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itd.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: webinary@targiplakatu.pl

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu – ich określenie znajdziesz w tabeli stanowiącej załącznik do polityki prywatności.

Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ dane mogą być przetwarzane w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Przykładowo, w momencie zakończenia wymiany korespondencji kończymy przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji celu jakim jest obsługa korespondencji, ale dane zgromadzone w związku z obsługą korespondencji są dalej przechowywane w celu ich archiwizacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korespondencją. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów, najczęściej po upływie okresu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia odpowiedzialności administracyjnej, lub okresu, przez który mamy prawny obowiązek przechowywać określone dane.

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
 • dostawca poczty e-mail
 • dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych? 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookies lub inne podobne technologie

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie, takie jak kody lub piksele śledzące, API konwersji itp. 

Z wykorzystaniem cookies lub innych podobnych technologii mogą być gromadzone określone informacje wykorzystywane następnie w różnych celach, począwszy od zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych funkcji strony, poprzez analizę zachowań użytkowników na stronie, skończywszy na kierowaniu targetowanej reklamy.

Z plików cookies oraz innych podobnych technologii korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies lub inne podobne technologie są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies lub inne podobne technologie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies lub innych podobnych technologii. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies lub innych podobnych technologii może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies lub inne podobne technologie.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies lub innych podobnych technologii w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies lub innych podobnych technologii może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies lub inne podobne technologie podmiotów trzecich związane z narzędziami wymienionymi poniżej do niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

W ramach plików cookies lub innych podobnych technologii nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach naszej strony.

Śledzenie zachowań podejmowanych w ramach naszego serwisu?

Korzystamy z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej stronie.

Targetowane reklamy 

Korzystamy z narzędzi reklamowych, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony.

Zarządzanie swoją prywatnością

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
 • ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności może podlegać zmianom ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli zmiana ma wpływ na zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych i posiadamy Twoje elektroniczne dane kontaktowe.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaZakres przetwarzanych danychOkres przechowywania danychŹródło pozyskania danych
Obsługa korespondencjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego wiadomości.Adres e-mail. Dane zawarte w korespondencji.Do czasu zakończenia wymiany korespondencji.Wiadomość przychodząca.
Obsługa newslettera e-mailArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na marketingu własnym.Adres e-mail. Adres IP. Przybliżona lokalizacja. Profil subskrybenta, w tym statystyki związane z zaangażowaniem dotyczącym przesyłanych treści.Do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera.Formularz, w którym użytkownik podaje adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Mechanizm systemu mailingowego tworzący profil subskrybenta.
Obsługa konta użytkownikaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika.Dane podane w formularzu rejestracji konta. Adres IP. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika w ustawieniach konta.Do czasu usunięcia konta użytkownika.Formularz rejestracji konta użytkownika. Mechanizm serwisu zapisujący adres IP użytkownika.
Obsługa zamówieniaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy zawieranej w wyniku złożenia zamówienia.Dane podane w formularzu zamówienia. Adres IP. Szczegóły zamówienia.Do czasu zakończenia realizacji umowy.Formularz zamówienia. Mechanizm serwisu zapisujący adres IP użytkownika.
Odzyskiwanie porzuconego koszykaArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na podejmowaniu działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zwiększaniu sprzedaży.Dane podane w formularzu zamówienia. Szczegóły zamówienia.Miesiąc od porzucenia koszyka.Formularz zamówienia.
Badanie satysfakcjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na uzyskiwaniu od klientów informacji zwrotnych dotyczących zrealizowanych zakupów.Dane podane w formularzu zamówienia. Szczegóły zamówienia.Do czasu zakończenia badania satysfakcji.Formularz zamówienia.
Obsługa reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury reklamacyjnej.Dane podane w reklamacji. Szczegóły reklamacji.Do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej.Reklamacja.
Obsługa odstąpienia od umowyArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury odstąpienia od umowy.Dane podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.Do czasu zakończenia procedury odstąpienia.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
KsięgowośćArt. 6 ust. 1 lit. c w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego – realizacja obowiązków podatkowych.Dane widoczne w dokumencie sprzedaży.Do czasu upływu terminu, przez jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.Formularz zamówienia.
Obsługa komentarzyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – świadczenie usługi drogą elektroniczną związanej z komentarzami.Dane podane w formularzu dodawania komentarza. Numer IP. Treść komentarza.Do czasu usunięcia komentarza.Formularz dodania komentarza. System komentarzy zapisujący adres IP użytkownika.
Obsługa opiniiArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – świadczenie usługi drogą elektroniczną związanej z opiniami.Dane podawane w formularzu dodawania opinii. Adres IP. Treść opinii.Do czasu usunięcia opinii.Formularz dodawania opinii. System opinii zapisujący adres IP użytkownika.
Obsługa spraw związanych z DSAArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami DSA.Dane zawarte w zgłoszeniach lub odwołaniach związanych z przechowywanymi przez nas treściami.Do czasu zakończenia procedury obsługi zgłoszenia lub odwołania.Zgłoszenie lub odwołanie.
Obsługa programu partnerskiegoArt. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy o udział w programie partnerskim.Dane podane w formularzu rejestracyjnym. Adres IP.Do czasu rezygnacji z udziału w programie partnerskim.Formularz rejestracyjny do programu. Mechanizm serwisu zapisujący adres IP użytkownika.
Obsługa mediów społecznościowychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze profilów w mediach społecznościowych.Dane widocznie publicznie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Szczegóły interakcji z użytkownikiem w ramach profilów w mediach społecznościowych.Do czasu usunięcia danych przez użytkownika z serwisu społecznościowego.Profile w mediach społecznościowych. Treści publikowane przez użytkownika w mediach społecznościowych.
Targetowanie reklamArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na marketingu własnym.Adres e-mail. Informacje Anonimowe.Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu.Formularz rejestracji konta użytkownika. Formularz zamówienia. Formularz zapisu do newslettera. Skrypty śledzące.
Analiza i statystykaArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.Informacje Anonimowe.Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu.Skrypty śledzące.
Obsługa żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków wynikających z RODO.Dane podane w przesłanym żądaniu. Treść żądania.Do czasu zakończenia procedury obsługi żądania.Żądanie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
ArchiwumArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na zabezpieczeniu danych na potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby wykazania przestrzegania obowiązków wynikających z RODO.Dane o różnym zakresie, w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym.Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.Wszystkie formularze służące do przekazywania danych.

Wykaz narzędzi zewnętrznych:

NarzędzieDostawcaCel wykorzystaniaWyjaśnienia dostawcyUstawienia dostawcy
Google AnalyticsGoogle LLCAnaliza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową.ZobaczZobacz
YouTubeGoogle LLCOsadzenie materiałów wideo z serwisu YouTube.ZobaczZobacz
DisqusDisqus, Inc.Korzystanie z systemu komentarzy Disqus.ZobaczZobacz
Meta PixelMeta Platforms, Inc.Pomiarowanie i targetowanie reklam.ZobaczZobacz
MailerLiteMailerLite LimitedOsadzanie form zapisu do newslettera i mierzenie efektywności tych form.ZobaczBrak

Copyright © 2024 Targi Plakatu.

Kontakt: webinary@targiplakatu.pl

 

Szkolenia napędza platforma Publigo